Invitation

Koulujen tekijänoikeudet kuntoon

Kun opettaja hyödyntää muiden tekemää aineistoa opetuksessaan, on hänen tunnettava tekijänoikeudet riittävän hyvin. Tässä polussa saat yleiskatsauksen tekijänoikeuksien eri osa-alueisiin.

Open in mobile app

If you are new here, you need to sign up and enroll using the LifeLearn mobile app. Any time you can get back to your community by clicking the button above when you have the LifeLearn mobile app installed.

Open in browser

If you are already enrolled through mobile app, you can also access the path using your current browser. Please note that unless you sign-up with your mobile first, this button will not work.